Elszámolási segédlet, videós útmutatóval (2019)

Az elszámolásokkal kapcsolatban összegyűjtöttünk néhány fontosabb információt, melyeket kérünk figyelembe venni az elszámolások készítésekor:

1. Az elszámolásokat a Támogatói okirat, az Általános Szerződési Feltételek és a Pályázati és elszámolási útmutató előírásai alapján kell a Nemzetpolitikai Informatikai Rendszerben (továbbiakban NIR) elkészíteni és elektronikusan benyújtani a Támogatói okiratban szereplő elszámolási határidőig. Az elszámolások elkészítéséhez további hasznos segítség még a NIR felhasználói kézikönyv és az alábbi linken elérhető videósegédlet: https://bgazrt.hu/tamogatasok/kulhoni-tamogatasok/elszamolas_video_nir_2019/

2. A NIR-ben elektronikusan elkészített elszámolásokhoz bizonyos dokumentumokat postai úton is szükséges elküldeni, melyek a következők: 1. A NIR-ből kinyomtatott elszámolási adatlap. 2. A Szakmai beszámolóban felsorolt mellékletek (megvalósulást alátámasztó dokumentum, az aktuális logó használatát alátámasztó dokumentum stb.), 3. Annak a banki kivonatnak a hitelesített másolata, melyen a támogatási összeg beérkezése látható (hitelesítés a pályázó szervezet által történik). 4. Amennyiben az elszámolásba bekerül olyan bizonylat, melynek végösszege meghaladja a 200.000 forint feletti értékhatárt, akkor ennek a bizonylatnak a szervezet által hitelesített dokumentációját is szükséges beküldeni. 5. Amennyiben a támogatás keretén belül eszközbeszerzés történik, akkor a leltárbavételi dokumentáció szervezet által hitelesített másolatát is szükséges beküldeni, összeghatártól függetlenül.

3. A NIR-be az adatvédelmi tájékoztatással kapcsolatban új nyilatkozati pont került, melyből kifolyólag a magánszemélyek nevét is fel lehet tüntetni az elszámolások készítése során. Kérjük, hogy a továbbiakban ne anonim módon történjen ezen bizonylatok rögzítése.