Magyarország Kormánya nemzetünk szellemi és lelki megújulásában kiemelt partnerként tekint az egyházakra, melyek egyedülálló szolgálatukkal fontos szerepet töltenek be a társadalom életében.

A Miniszterelnökség Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárságánakcélja jelen Felhívás közzétételével az, hogy felmérje azon támogatási igényeket, amelyek a 2023. költségvetési év során az egyházi jogi személyek közösségi célú programjainak megvalósításához szükségesek.

A támogatás célja a közösségépítést, közösségi nevelést szolgáló, valamint egyéb hitéleti programok támogatása. A költségvetési támogatás a 2023. évben megvalósuló tevékenységre nyújtható.

Fontos, hogy az igényelhető támogatás összege a programnapok számától függően egységes.

Egy kérelmező összesen egy támogatási igényt nyújthat be jelen felhívás keretében.

Bízunk benne, hogy a támogatások nagy segítséget jelentenek a hazai és határon túli magyar ajkú egyházi jogi személyek, járvány sújtotta időszakot követő közösségépítő tevékenységéhez.

A támogatási kérelem elektronikus benyújtásának határideje:

2022. november 30., 16 óra

Támogathatóak az egyházi táborok, lelkigyakorlatok, hitéleti, közösségépítő, illetve közösségi nevelést (ifjúsági nevelést, a család megtartó erejét és teremtésvédelmet) szolgáló, minimum 2 napos egyházi rendezvények, programok szervezése, lebonyolítása; a határon túli és ott a magyarság megmaradását szolgáló egyházi közösségek minimum 2 napos programjai: hitéleti, kulturális, közösségi nevelési és közösségépítő tevékenységek, valamint a Magyarország határain belül és a Kárpát-medencében megszervezett minimum 2 napos zarándoklatok, amennyiben a járványügyi és háborús helyzet lehetővé teszi.

A támogatási igényeket a Nemzetpolitikai Informatikai Rendszerben (NIR) lehet benyújtani, amely regisztrációt követően elérhető a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. weboldaláról.

FIGYELEM! Tekintettel a jelenleg bizonytalan világgazdasági és világpolitikai folyamatokra, és ennek a piacgazdaságra gyakorolt hatására, a felhívás kiírója fenntartja a jogot a felhívás visszavonására a támogatói okiratok hatályba lépését megelőző bármely szakaszban, valamint kijelenti, hogy jelen felhívás kötelezettségvállalásként nem értelmezhető. A felhívásra jelentkezők tudomásul veszik, hogy e kivételes, külső és előre nem látható okok miatt semmiféle (különös tekintettel támogatási, kártérítési, stb.) igényt nem terjeszthetnek a Miniszterelnökség és/vagy a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. felé.

LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK: