Hasznos információk, letölthető dokumentumok a 2018-as regionális pályázati kiíráshoz

Tisztelt Pályázók!

Az alábbiakban összegyűjtöttünk pár hasznos információt  a 2018. évi „A MAGYAR KULTÚRÁÉRT ÉS OKTATÁSÉRT” regionális felvidéki pályázati felhívással kapcsolatban:

  1. A pályázat benyújtása elektronikus (e-pályázat) formában történik a Nemzetpolitikai Informatikai Rendszer segítségével. Elérhető az alábbi linken: https://nir.bgazrt.hu/bga/

  2. Benyújtási határidő: 2017. december 20. 14 óra 00 perc (közép-európai idő szerint)3.

    Minimálisan igényelhető összeg 100.000,- Ft, maximálisan igényelhető összeg 500.000,- Ft.4.

    Nyilatkozat adatok valódiságáról: Kérjük a kitöltött, aláírt, lebélyegzett nyilatkozatot a pályázati adatlaphoz feltölteni, majd az eredeti példányát legkésőbb a szerződéskötésig postázni a következő címre: BGA Komárom s.r.o., P.O. BOX 66, 945 05 Komárno5.

    Működési igazolás: A 2017. évi pályázati kiírásokra benyújtott 2017. évi működési igazolások (IČO igazolások) elfogadhatóak, a pályázók a pályázat mellékleteként újra feltölthetik azokat az újonnan benyújtandó pályázatokhoz.

Azon pályázók esetében, akik 2017-ben nem nyújtottak be pályázatot az alábbiak szerint kell eljárni:

  • A pályázatokhoz szükséges feltölteni 30 napnál nem régebbi működési igazolást (IČO igazolást). A működési igazolások kikérhetőek a Szlovák Köztársaság Statisztikai Hivatalából, de ingyenesen letölthetőek internetes nyilvántartásból is. Erre az alábbi linken keresztül van lehetőség:http://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/  
  • A Csemadok, a Szlovákiai Magyar Szülők Szövetsége és a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége alszervezeteinek esetében a felülhitelesített működési igazolásokat a szervezetek központi irodái adják ki. Kérem az igazolásokért hozzájuk forduljanak.

Fontos! Kérjük ne feledkezzenek meg a szlovák nyelvű dokumentumok egyszerű, magyar nyelvű fordításairól sem, melyekhez fordítási mintákat a letölthető dokumentumok között találnak.

Fontos! A pályázat írásakor a Projektterv oldalon kérem ne adjanak meg túl rövid futamidőt. A megvalósítási időszak 2018.01.01.-2018.12.31. között lehet. Kérem vegyék figyelembe azt, hogy a futamidő nem csak arra a konkrét időszakra vonatkozik, amikor az adott projekt ténylegesen megvalósul. Támogatás esetén ugyanis csak olyan számlák számolhatók majd el, amelyek kiállítása futamidőn belül történik. Egy adott projekt esetén már akár néhány hónappal előbb/utóbb is keletkezhetnek kiadások. 

Fontos! Költségek tervezésénél hasznos segítség a Pályázati és elszámolási útmutató 1. számú melléklete (Tervezési segédlet).

Fontos! Ingatlanhoz kapcsolódó pályázat benyújtása esetén szükséges csatolni a projekt megvalósítás helyszínéül szolgáló ingatlan tulajdoni lapját, nem saját ingatlan esetén a tulajdonos hozzájárulási nyilatkozatát a tervezett beruházáshoz. Tulajdonlap internetes felületről is letölthető.

Sikeres pályázást kívánunk!